Den válečných veteránů

15. 11. 2018, 07:05

Připomenutí Dne válečných veteránů

Na začátku měsíce listopadu jsme si s dětmi z 5. B o hodině ČSP připomněli Den válečných veteránů, který připadá na 11.11. Děti měly k dispozici básničku Na flanderských polích, podle které měly za úkol nakreslit obrázek. Symbolem tohoto svátku je vlčí mák. Žáci 5. B se do úkolu pustili velmi zodpovědně. Někteří byli velmi překvapeni obsahem básně a snažili se vystihnout jak symbol, tak význam básně připomínající Velkou válku (1. SV). Tento obrázek pak děti po skupinkách roznášely po nástěnkách ve škole. Úkolem bylo dostat tento den do povědomí žákům naší školy. Tímto velice děkuji všem žákům 5.B za spolupráci.

Barbora Mertlíková

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina