Info z obce

29. 8. 2019, 08:17

Havarijní kácení vzrostlé zeleně, které zajišťuje Obec Lánov

U školy ZŠ A bylo o letošních prázdninách pokáceno 5 smrků dle posudků 3 znalců (kůrovec a narušená stabilita).

V zahradě u MŠ v Prostředním Lánově proběhne od 28. do 30. 8. 2019 bezpečnostní kácení 6 dřevin dle posudku zahradního architekta a lesního hospodáře (kůrovec, proschlé, narušená stabilita).

U zastávky před OÚ bude od 30. 8. do 1. 9. 2019 pokácen javor, který vykazuje velké nebezpečí svojí stabilitou dle posudku zahradního architekta a lesního hospodáře (dutiny, dřevokazné houby).

 

Havarijní kácení vzrostlé zeleně, které zajišťuje Povodí Labe

Mezi lokalitou RD u Oázy a RD Čermák (směr na Trutnov) bude na podzim 2019 káceno větší množství břehového porostu (84 dřevin se špatnou stabilitou). Většina kácených dřevin vykazuje silné poškození jejich zdravotního stavu (houbou, škůdci, zásahem blesku). Bude provedena náhradní výsadba 30 ks listnatých dřevin – toto kácení zařizuje Povodí Labe.

 

Zájmem OÚ Lánov není přednostně jakékoliv kácení, ale zdraví a bezpečnost občanů je přednější.

Pro případné zájemce jsou k nahlédnutí na OÚ v Lánově bližší podklady.

Eliška Rojtová, místostarostka

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina