Ohlédnutí za čtvrtletím - Semiramis

tisknout

10. 11. 2020, 19:13

Semiramis

  V letošním školním roce jsme v oblasti prevence rizikového chování opět zvolili
spolupráci se sdružením Semiramis – Laxus, jehož součástí je Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje. Centrum poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a metodických aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

  Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři setkávají zpravidla jednou za školní pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání za jeden školní rok. V letošním roce máme naplánovaná setkání tři, neboť z důvodů karanténních opatření v loňském šk. roce jedno setkání neproběhlo. Pokud by vládní opatření výrazně zasahovala do realizace programu i v letošním roce, Semiramis plánuje online setkání pro třídy.

  Primární prevence je součástí vzdělávacího procesu a jsme přesvědčeni, že v současné době je velice potřebná. Do roku 2018 jsme pokaždé získali grant z Královéhradeckého kraje
a tudíž i setkání třídních kolektivů bylo zdarma. Bohužel zájem o grantové finance je velký
a v posledních dvou letech se nám nepodařilo finanční podporu získat. Byli jsme proto nuceni požádat o příspěvek rodiče. Ne ve všech případech jsme se však setkali s pochopením. Což nás velmi mrzí, neboť u těchto programů je pro dosažení potřebného cíle nutná návaznost.
Na rok 2021 máme již vypracovanou žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje (Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků), kterou budeme koncem listopadu podávat a věříme, že letos to vyjde a finance na pokračování projektu získáme.

Mgr. Ivana Malínská

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina