Předvánoční čas

12. 1. 2018, 20:54

Vánoční ohlédnutí

   V předvánočním  čase  jsme v naší škole sportovali aktivně i pasivně. Dne 20. 12. zahájili turnaj s názvem Sněhulák žáci prvního stupně a 21. 12. pokračovali žáci druhého stupně. V obou dnech se žáci dověděli mnoho zajímavostí o historii i současnosti olympijských her. Poslední školní den roku 2017 jsme prožili tradičně. Ráno jsme se všichni setkali v kostele v Dolním Lánově, abychom zapěli krásné klasické koledy v doprovodu varhan. Po návratu do školy si každá třída užila svou besídku, na které nesměly chybět dárečky, ani cukroví.

Nina Javorová

Vánoční báseň

Když je Štědrý den,

někdo běží ven,

jiný zas o tomhle svátku

podívá se na pohádku,

další zdobí stromoví,

nebo peče cukroví.

Každý se však nejvíc těší

na ten večer plný krás,

když venku hodně sněží,

pak zacinká zvoneček,

všichni hledí v stromeček

překvapením nevydá nikdo ani hlas.

Každý dostal, co si přál,

Ježíšek všem dárky dal.

Objevil se, obdaroval

a naštěstí nás nevaroval,

kam každý rok tak náhle zmizí.

Je to snad nějaká země cizí?

Nebo chladný zimní jih,

kde všude je jen led a sníh?

Jediné, co vím,

že zůstává to dál tajemstvím.

A Ježíšek tam někde shora

vidí, jak stráň bílá, holá

začíná se plnit dětmi

a každé dítě volá: „Honem!

Rychle na ně!

Jdeme vyzkoušet ty nové sáně!"

A Ježíšek je šťastný taky,

jak do vlasů jim létá sníh, protože cennější než všechny dárky

je smích a úsměv na tvářích.

Anna Havlíčková, 7. třída

 

 

 

 

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.