Zápis do první třídy

tisknout

15. 3. 2021, 12:36

Organizace zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy, Lánov, okres Trutnov


Datum zápisu:    1. dubna 2021 – 16. dubna 2021

Místo zápisu:     Zápisy do první třídy ZŠ budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole (viz Postup zápisu do první třídy pro rok 2021/2022)

Kritéria pro přijímání žáků
Do základní školy budou žáci přijímáni podle následujících kritérií v uvedeném
pořadí:
1) žáci, kteří mají trvalý pobyt, v případě cizince pobyt, v příslušném
školském obvodu
2) žáci, jež navštěvovali MŠ při ZŠ Lánov
3) žáci, jejichž sourozenec se v ZŠ vzdělává a v daném školním roce se dále
vzdělávat bude
4) losování
Podle těchto kritérií bude ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Lánov,okres Trutnov postupovat při rozhodování o přijetí a umístění žáka
k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro Základní školu a Mateřskou školu, Lánov, okres Trutnov.

Předpokládaný počet žáků, které je možné přijmout: 25

Další potřebné informace v přílohách.

Mgr. Radmila Koniková

Ke stažení

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina