Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Lánov 2021

20. 12. 2021, 08:58

Projekt, který jsme ukončili 31.12. 2021 byl podporovám Královehradeckým krajem.
Realizovaný projekt navázal na projekty primární prevence realizované na ZŠ a MŠ Lánov od roku 2015.
Stejně jako v minulých letech bylo hlavním úkolem pokusit se eliminovat projevy rizikového chování našich žáků.
Program dlouhodobé primární prevence poskytoval i v letošním roce škole pro žáky 2. stupně Laxus z.ú. Program byl zaměřen na rozvíjení znalostí, dovedností a kompetence žáků,byl veden interaktivní formou s využitím psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky.
Na prvním stupni v době prezenční výuky probíhaly hodiny prevence v rámci Etických dílen, v každém ročníku proběhlo jedno setkání.
Z důvodu epidemiologických opatření neproběhly akce, na kterých se setkává tripartita rodič x žák x učitel, ale snažili jsme se toto nahradit schůzkami v online prostředí.
V závěru školního roku se podařilo uskutečnit projektový den na téma prevence sociálně patologických jevů. Žáci si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli chování při mimořádných situacích, pracovali s výukovými programy na téma osobního bezpečí, sportovali.

A. Křelinová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

Partner školy