Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Lánov 2021

20. 12. 2021, 08:58

Projekt, který jsme ukončili 31.12. 2021 byl podporovám Královehradeckým krajem.
Realizovaný projekt navázal na projekty primární prevence realizované na ZŠ a MŠ Lánov od roku 2015.
Stejně jako v minulých letech bylo hlavním úkolem pokusit se eliminovat projevy rizikového chování našich žáků.
Program dlouhodobé primární prevence poskytoval i v letošním roce škole pro žáky 2. stupně Laxus z.ú. Program byl zaměřen na rozvíjení znalostí, dovedností a kompetence žáků,byl veden interaktivní formou s využitím psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky.
Na prvním stupni v době prezenční výuky probíhaly hodiny prevence v rámci Etických dílen, v každém ročníku proběhlo jedno setkání.
Z důvodu epidemiologických opatření neproběhly akce, na kterých se setkává tripartita rodič x žák x učitel, ale snažili jsme se toto nahradit schůzkami v online prostředí.
V závěru školního roku se podařilo uskutečnit projektový den na téma prevence sociálně patologických jevů. Žáci si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli chování při mimořádných situacích, pracovali s výukovými programy na téma osobního bezpečí, sportovali.

A. Křelinová

Kalendář

Kalendář je prázdný, žádná akce v dohlednu.