Přijímací řízení na SŠ

26. 4. 2020, 08:42

Informace o přijímacím řízení a zveřejnění výsledků přijímací zkoušky

Původní stav:
Obory středního vzdělání s MZ: do 28. dubna 2020 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do
30. dubna 2020 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy
Obory středního vzdělání s výučním listem: od 22. dubna do 30. dubna 2020

Nyní v době "NOUZOVÉHO STAVU"
Obory středního vzdělání s MZ: (pravděpodobně) přijímací zkoušky se budou konat 14 dní po nastpoupení žáků zpět do základních škol.

Obory středního vzdělání s výučním listem: zůstává od 22. dubna do 30. dubna 2020, po vyhlášení výsledků na oficiálních stránkách střední školy budete muset podat zápisový lístek, který je připraven od 6. 4. 2020 v kanceláři
základní školy denně od 8:00 do 12:00. Nutné vyzvednout osobně.

Sledujte stránky středních škol a www.cermat.cz.

A. Křelinová

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:45 přestávka

 • 8:45-9:30 2. hodina

 • 9:30-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina