Žákovský parlament - březen 2024

18. 3. 2024

   Březnové setkání proběhlo hned první den v měsíci. Bylo dohodnuto, že se ve středu 27. 3. uskuteční den „Žák učitelem, učitel žákem“. Každý žák, který si bude chtít vyzkoušet vést hodinu, bude mít po včasné dohodě s vyučujícím tuto možnost.

   Úkolem pro všechny žáky naší školy je udržovat pořádek před školou, lavičky a koš jsou v těsné blízkosti, nikdo nemusí mít strach ho využít, žvýkačky do něj patří taktéž!

   Všichni zúčastnění se shodli na ochraně stromu před školou, nepoškozujme ho!

   Byla navržena větší spolupráce s 2. třídami, tz. lepší informování o akcích ŽP.

   Po řadě organizačních dotazů následoval také návrh na Den dobrých skutků, předběžně plánovaný na 23. 5. Členové parlamentu přišli i s nápadem „jarního pomáhání“. Vybraní jedinci osloví paní starostku a domluví se s ní, jakým způsobem by mohli být naši žáci obci nápomocní.

   Těšíme se na příští setkání, které je naplánováno na 5. 4. 2024.

E. Dadíková, B. Tichá

Hodiny

 • 7:30 První zvonění, žáci vcházejí do budovy

 • 7:45 Zvonění, příprava na vyučování

 • 7:50-8:35 1. hodina

 • 8:35-8:40 přestávka

 • 8:40-9:25 2. hodina

 • 9:25-9:45 velká přestávka

 • 9:45-10:30 3. hodina

 • 10:30-10:40 přestávka

 • 10:40-11:25 4. hodina

 • 11:25-11:35 přestávka

 • 11:35-12:20 5. hodina

 • 12:20-12:30 přestávka

 • 12:30-13:15 6. hodina

 • 13:15-13:20 přestávka

 • 13:20-14:05 7. hodina

 • 14:05-14:10 přestávka

 • 14:10-14:55 8. hodina

ISIC Školák

 • Žákovský průkaz ISIC Školák

Partner školy